Закон Української Держави про асигнування коштів на негайні заходи по боротьбі з пошесними хворобами та кошторис до нього, складений Міністерством здоров’я та державного опікування. 30 травня 1918 р.

Закон Української Держави про асигнування коштів на негайні заходи по боротьбі з пошесними хворобами та кошторис до нього, складений Міністерством здоров’я та державного опікування. 30 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 210. Арк. 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту