Звернення Організації українських націоналістів в першу річницю проголошення самостійності Української держави у Львові 30 червня 1941 р. 30 червня 1942 р.

Звернення Організації українських націоналістів в першу річницю проголошення самостійності Української держави у Львові 30 червня 1941 р. 30 червня 1942 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 63. Арк. 16зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту