Заява секретаря Правничо-інформаційної комісії Всеукраїнської ради військових депутатів в справі арешту Полуботківців. 16 вересня 1917 р.

Заява секретаря Правничо-інформаційної комісії Всеукраїнської ради військових депутатів в справі арешту Полуботківців. 16 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп., 1, спр. 39, арк. 22зв.

Leave a Comment