Фотокартки Українського студентського спортивного клубу в м. Празі. Без дат.

Фотокартки Українського студентського спортивного клубу в м. Празі. Без дат.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту