21-4778-3-5-052_1.jpg

Кольорова мапа порушень та рекультивації земель в Україні, складена Інститутом географії Академії наук України (1985 - 1990). 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 52.

Leave a Comment

Перейти до вмісту