Прохання юнкера Української школи прапорщиків М. Біднова про зарахування на посаду до департаменту ісповідань Міністерства внутрішніх справ УНР. 23 березня 1918 р.

Прохання юнкера Української школи прапорщиків М. Біднова про зарахування на посаду до департаменту ісповідань Міністерства внутрішніх справ УНР. 23 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту