Проєкт Конституції України, винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення. 1 липня 1992 р.

Проєкт Конституції України, винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення. 1 липня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4746. Арк. 5

Leave a Comment