Офіційне запрошення для керуючого французьким консульством Т. Мулена. Грудень 1918 р.

Офіційне запрошення для керуючого французьким консульством Т. Мулена. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту