Обіжник Міністерства народного здоров’я і опікування Української Держави щодо заходів проти “іспанської хвороби”. Не пізніше 30 вересня 1918 р.

Обіжник Міністерства народного здоров'я і опікування Української Держави щодо заходів проти "іспанської хвороби". Не пізніше 30 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту