Постанова Верховної Ради України «Про розмінну монету України». 2 березня 1992 р.

Постанова Верховної Ради України «Про розмінну монету України». 2 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4811. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту