Мапа на землі Шепелицького району Київського округу. Жовтень 1928 р.

Мапа на землі Шепелицького району Київського округу. Жовтень 1928 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 1202. Арк. 147

Leave a Comment

Перейти до вмісту