Повідомлення Президії Міжнародної виставки з повітроплавання про відкриття та проходження у м. Берліні 7 — 28 жовтня 1928 року Міжнародної повітроплавальної виставки. Жовтень 1928 р.

Повідомлення Президії Міжнародної виставки з повітроплавання про відкриття та проходження у м. Берліні 7 — 28 жовтня 1928 року Міжнародної повітроплавальної виставки. Жовтень 1928 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 727. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту