Сторінки з Великого атласу повітряного руху Європи (німецькою мовою). 1927-1928 р.

Сторінки з Великого атласу повітряного руху Європи (німецькою мовою). 1927-1928 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 727. Арк. 43зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту