Проєкт інструкції Комісії при Міністерстві народної освіти для зібрання історичних матеріалів, надіслане Міністерству ісповідань УНР. 2 травня 1922 р.

Проєкт інструкції Комісії при Міністерстві народної освіти для зібрання історичних матеріалів, надіслане Міністерству ісповідань УНР. 2 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту