Звернення Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні до українських емігрантів про продовження збору пожертв у зв’язку з поширенням голоду та хвороб в Україні. [1922-1923 рр.].

Звернення Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні до українських емігрантів про продовження збору пожертв у зв’язку з поширенням голоду та хвороб в Україні. [1922-1923 рр.].

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 207. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту