Стенд зі світлинами родичів, співробітників та сучасників з виставки про діяльність Миколи Лисенка. 1942 р.

Стенд зі світлинами родичів, співробітників та сучасників з виставки про діяльність Миколи Лисенка. 1942 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп.1. Спр. 359. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту