Лист Голови Комітету в справах національностей Ю. Олененка до Президента України про присвоєння звання “Народний художник України” Голові Республіканського центру тюркомовних народів України Рафаелю Зіннуровичу Масаутову. 13 листопада 1992 р.

Лист Голови Комітету в справах національностей Ю. Олененка до Президента України про присвоєння звання “Народний художник України” Голові Республіканського центру тюркомовних народів України Рафаелю Зіннуровичу Масаутову. 13 листопада 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5252. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 104

Leave a Comment