Стаття С. Лисака “Дмитро Вітовський (в річницю його смерті)”. 1937 р.

Стаття С. Лисака “Дмитро Вітовський (в річницю його смерті)”. 1937 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 593. Арк. 6

Leave a Comment