Постанова Президії Верховної Ради України «Про Положення про Тимчасову комісію Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності на території України посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань та організацій у зв’язку з державним переворотом», підписана Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 29 серпня 1991 р.

Постанова Президії Верховної Ради України «Про Положення про Тимчасову комісію Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності на території України посадових осіб органів влади, управління, громадських об'єднань та організацій у зв'язку з державним переворотом», підписана Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 29 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 76

Leave a Comment

Перейти до вмісту