22-1-22-3560-019.jpg

Звернення Національного Екологічного Центру України до голови Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики Філіпчука Г. щодо офіційної підтримки загальнонаціональної акції на державному рівні «Жива вода» про збереження малих річок. 16 липня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3560. Арк. 19.

Leave a Comment

Перейти до вмісту