Лист Подільського губернського комісара Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнку з інформацією про розгром більшовицького полку українськими військами під проводом О. Удовиченка, необхідність проведення пропаганди серед населення тощо. 17 квітня 1920 р.

Лист Подільського губернського комісара Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнку з інформацією про розгром більшовицького полку українськими військами під проводом О. Удовиченка, необхідність проведення пропаганди серед населення тощо. 17 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 5. Спр. 2. Арк. 134зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту