Про домагання самостійності України, звільнення митрополита Галицького А. Шептицького та український прапор — з протоколу засідання УЦР. 10 березня 1917 р.

Про домагання самостійності України, звільнення митрополита Галицького А. Шептицького та український прапор — з протоколу засідання УЦР. 10 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту