Вимогова відомість Гаража Директорії УНР. 12 квітня 1919 р.

Вимогова відомість Гаража Директорії УНР. 12 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту