Заява Верховної Ради Української РСР у зв’язку з об’єднанням Німеччини. 3 жовтня 1990 р.

Заява Верховної Ради Української РСР у зв’язку з об’єднанням Німеччини. 3 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту