Тимчасове положення Народного Комісаріату освіти УСРР «Про архівну справу на Україні». 9 березня 1920 р.

Тимчасове положення Народного Комісаріату освіти УСРР «Про архівну справу на Україні». 9 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 591. Арк. 124

Leave a Comment

Перейти до вмісту