Лист від секретаря видавництва Центрального Архівного Управління УСРР Ткаченка академіку Василенку М. П. про надсилку йому примірника журналу “Архівна Справа”. 13 березня 1928 р.

Лист від секретаря видавництва Центрального Архівного Управління УСРР Ткаченка академіку Василенку М. П. про надсилку йому примірника журналу “Архівна Справа”. 13 березня 1928 р.

ЦДАВО України, ф. 3806, оп. 1, спр. 46, арк. 20

Leave a Comment