Витяг з протоколів Київського губернського українського з’їзду. 17-18 червня 1917 р.

Витяг з протоколів Київського губернського українського з'їзду. 17-18 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2245, оп. 1, спр. 1, арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту