Постанови 5-их загальних зборів Тимчасової Київської української губернської ради про боротьбу з контрреволюцією. 15 серпня 1917 р.

Постанови 5-их загальних зборів Тимчасової Київської української губернської ради про боротьбу з контрреволюцією. 15 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2245, оп. 1, спр. 1, арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту