Указ Президента № 70/94 України “Про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1994 року”. 2 березня 1994 р.

Указ Президента № 70/94 України “Про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1994 року”. 2 березня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 1. Спр. 371. Арк. 229

Leave a Comment