Посвідчення С Морозовича, надане Домовим комітетом будинку № 41 по Хрещатику про те, що він не приймав участь у діях, направлених проти УНР і Директорії УНР. 26 грудня 1918 р.

Посвідчення С Морозовича, надане Домовим комітетом будинку № 41 по Хрещатику про те, що він не приймав участь у діях, направлених проти УНР і Директорії УНР. 26 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту