Дипломатичний паспорт Костянтина Середіна. 16 листопада 1918 р.

Дипломатичний паспорт Костянтина Середіна. 16 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту