Зі статті Я. Барановського «Українська військова організація в останньому двадцятиріччі (у 25-ліття Національної революції)». 1942 р.

Зі статті Я. Барановського «Українська військова організація в останньому двадцятиріччі (у 25-ліття Національної революції)». 1942 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 77. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту