Стаття Леоніда Білецького “Поетична еволюція найголовніших образів та ідей Т. Шевченка”. [1917-1926 рр.].

Стаття Леоніда Білецького “Поетична еволюція найголовніших образів та ідей Т. Шевченка”. [1917-1926 рр.].

ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 13, арк. 54

Leave a Comment