22-4778-3-4-154.jpg

Документи з Національної доповіді Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1991 рік» Т. І. З розділу 4. Стан навколишнього середовища. Використання та охорона природних ресурсів. 4.5. Біологічні ресурси (флора, фауна) (мапии, таблиці). 1992 рік.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 4. Арк. 154, 157, 159, 172, 173.

Leave a Comment

Перейти до вмісту