Указ Президента України Л. Кравчука № 162/92 «Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності». 19 березня 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 162/92 «Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності». 19 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту