З бюлетеня Української пресової служби про озброєні сутички між чехами та українцями в Карпатській Україні. 19 березня 1939 р.

З бюлетеня Української пресової служби про озброєні сутички між чехами та українцями в Карпатській Україні. 19 березня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 126, арк. 56

Leave a Comment