Повідомлення з бюлетеня „Ukrainian bureau“ про обговорення в Палаті лордів становища в Радянському Союзі та голоду в Україні. 03 серпня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня „Ukrainian bureau“ про обговорення в Палаті лордів становища в Радянському Союзі та голоду в Україні. 03 серпня 1934 р.

ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 106, арк. 92

Leave a Comment