Віктор Ющенко — Голова Національного банку України у 1993-2000 рр.

Віктор Ющенко — Голова Національного банку України у 1993-2000 рр.

ЦДАВО України. Ф. 5225. Оп. 1. Спр. 748. Арк. 63

Leave a Comment

Перейти до вмісту