Бланк анкети для отримання Ювілейного Хреста з нагоди 11-ти річчя проголошення Самостійності Української Народної Республіки IV Універсалом 22 січня 1918 року та 10-ти річчя проголошення З’єднання всіх Українських Земель Актом 22 січня 1919 року. 22 січня 1929 р.

Бланк анкети для отримання Ювілейного Хреста з нагоди 11-ти річчя проголошення Самостійності Української Народної Республіки IV Універсалом 22 січня 1918 року та 10-ти річчя проголошення З’єднання всіх Українських Земель Актом 22 січня 1919 року. 22 січня 1929 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 3. Арк. 37

Leave a Comment