Стаття «По Домострою». З безпартійної демократичної таборової живої газети «Промінь», Стшалково. 19 лютого 1922 р.

Стаття «По Домострою». З безпартійної демократичної таборової живої газети «Промінь», Стшалково. 19 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3524. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 182

Leave a Comment