Звіт про діяльність Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні. [1922-1923 рр.].

Звіт про діяльність Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні. [1922-1923 рр.].

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 99

Leave a Comment

Перейти до вмісту