Стенд з листуванням Миколи Лисенка. 1942 р.

Стенд з листуванням Миколи Лисенка. 1942 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп.1. Спр. 359. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту