Акт про збитки, завдані Київській духовній консисторії під час більшовицької навали в січні 1918 р. та супровідний лист до нього. Травень 1918 р.

Акт про збитки, завдані Київській духовній консисторії під час більшовицької навали в січні 1918 р. та супровідний лист до нього. Травень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту