Листівка із фотокарткою аероплана Ф.Ф. Терещенка, що був розміщений в домі Терещенків. 3 січня 1910 р.

Листівка із фотокарткою аероплана Ф.Ф. Терещенка, що був розміщений в домі Терещенків. 3 січня 1910 р.

ЦДІАК України. Ф. 830. Оп. 1. Спр. 1908. Арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту