Наказ Головної команди Війська УНР щодо збереження набоїв. 10 жовтня 1920 р.

Наказ Головної команди Війська УНР щодо збереження набоїв. 10 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 4. Спр. 4. Арк. 30 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту