23-1-22-3535-001.jpg

Лист голови Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики України до Міністерства закордонних справ України про результати участі представника України у засіданні оргкомітету проведення у 1995 році Європейського року охорони природи. 4 липня 1994 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3535. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту