Про встановлення нового (григоріанського) числення часу в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 р. – з протоколу засідання Малої Ради. 12 лютого 1918 р.

Про встановлення нового (григоріанського) числення часу в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 р. - з протоколу засідання Малої Ради. 12 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 25

Leave a Comment