Заява Генерального секретаріату про Українські Установчі збори, виголошена на засіданні Малої Ради. 17 жовтня 1917 р.

Заява Генерального секретаріату про Українські Установчі збори, виголошена на засіданні Малої Ради. 17 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту