Наказ Війську УНР про зарахування осіб на дійсну військову службу. 6 вересня 1920 р.

Наказ Війську УНР про зарахування осіб на дійсну військову службу. 6 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 68. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту