Карта Західної області Української Народної Республіки. Без дати. Із документів Головного управління Генерального штабу УНР.

Карта Західної області Української Народної Республіки. Без дати. Із документів Головного управління Генерального штабу УНР.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 323. Арк. 60. Українською мовою

Leave a Comment

Перейти до вмісту